Czym jest zachowek?

Zachowek to specjalne uprawnienie bliskich spadkodawcy, mające na celu ochronę ich interesu w przypadku, gdy spadkodawca nie pozostawi im spadku. Dzięki tej instytucji ściśle określony krąg spadkobierców ustawowych może domagać się wypłaty sumy pieniężnej od spadkobiercy

Read more