Na co zwrócić uwagę przygotowując się do rozwodu?

Rozwód jest procesem, do którego warto się dobrze przygotować. Przed złożeniem pozwu rozwodowego warto zasięgnąć porady adwokata, który udzieli informacji na temat wszystkich okoliczności z nim związanych. Warto wiedzieć, z czym wiąże się rozwód, jak długo trwa, jak go uzyskać i jak wygląda sprawa w sądzie.

Kiedy można żądać rozwodu?

Według polskiego prawa koniecznym warunkiem uzyskania rozwodu jest wystąpienie trwałego zaprzestania pożycia między małżonkami. Zupełny rozkład pożycia jest związany z zanikiem więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, sąd może nie orzec rozwodu nawet w przypadku, kiedy małżonkowie zgodnie o niego wnoszą. Może być wiele przyczyn rozwodu, należy do nich między innymi:

– niezgodność charakterów, jeśli małżonkowie nie pasują do siebie, mogą odczuwać frustrację z relacji,

– przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna,

– zdrada jest jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów,

– problemy finansowe prowadzą zazwyczaj do napięć i kłótni, co skłania do podjęcia decyzji o rozwodzie,

– uzależnienia powodujące problemy w życiu rodzinnym również mogą  być podstawą do rozwodu.

Warto pamiętać, że adwokat Częstochowa nie tylko może reprezentować klientów w sądzie, ale może także pośredniczyć w negocjacjach pozasądowych, co umożliwia rozwiązanie pozasądowe, które jest o wiele mniej kosztowne.

Gdzie należy złożyć pozew rozwodowy?

Jeśli adwokat rozwodowy Częstochowa pomaga w przygotowaniu dokumentów i napisaniu pozwu, ryzyko błędów jest zminimalizowane, a sam proces może przebiegać o wiele szybciej. Pozew rozwodowy trzeba wnieść do odpowiedniego sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatni wspólny adres małżonków. Jeśli małżonkowie mieszkają oddzielnie, wówczas właściwym miejscem jest sąd okręgowy obejmujący swoim zasięgiem adres osoby pozwanej, czyli tej, przeciwko której kierowany jest pozew rozwodowy. W przypadku, jeśli nie uda się ustalić miejsca zamieszkania takiej osoby, pozew rozwodowy można złożyć w sądzie okręgowym miejsca zamieszkania osoby wnoszącej o rozwód. Kancelaria adwokacka Częstochowa, przygotowując pozew o rozwód, zawsze wnosi o rozwiązanie małżeństwa w jednym z trzech wariantów:

– bez orzekania o winie za rozpad pożycia małżeńskiego,

– z orzeczeniem winy obojga małżonków za rozpad pożycia małżeńskiego,

– z orzeczeniem wyłącznej winy pozwanego.

W przypadku, kiedy sąd uzna, że istnieją przesłanki do utrzymania małżeństwa, może skierować małżonków na mediacje.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata rozwodowego?

Korzystanie z pomocy adwokata w czasie procesu rozwodowego przynosi wiele korzyści i może znacznie skrócić czas jego trwania. Adwokat rozwodowy ma zazwyczaj spore doświadczenie i dobrą znajomość przepisów prawnych dotyczących spraw rozwodowych oraz prawa rodzinnego. Dzięki temu może skutecznie reprezentować klienta oraz doradzać mu w kwestiach prawnych. Znajomość prawa jest szczególnie ważna przy podziale wspólnego majątku oraz ustalania wysokości alimentów. Istotna jest również minimalizacja stresu, prawnik w Częstochowie dzięki swojej skuteczności i doświadczeniu wpływa na łagodny przebieg procesu rozwodowego, jest to szczególnie przydatne w przypadku zawiłych i skomplikowanych spraw. Adwokat czuwa także nad właściwym przebiegiem wszystkich formalności i właściwym wypełnieniem dokumentów, dzięki temu można wyeliminować wiele pomyłek i błędów w trakcie procesu.

Należy pamiętać, że korzystanie z rad znajomych, nawet jeśli sytuacje są podobne, może okazać się zgubne. Adwokat rozwodowy zwraca uwagę na szczegóły, które w sądzie mogą mieć duże znaczenie dla przebiegu całej sprawy.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *