Formalności spadkowe

Formalności spadkowe

Śmierć bliskiej naszemu sercu osoby, to wyjątkowo trudny okres, który każdy z nas przeżywa w ciszy i żałobie. Prócz ogromnej straty naszego członka rodziny, trudny czas wiąże się również z różnorodnymi formalnościami do załatwienia. Sporządzony testament czy zachowek to narzędzia prawne, dzięki którym stajemy się w świetle prawa pełnoprawnymi spadkobiercami. Profesjonalna pomoc prawna pomoże uporać się z wszelkimi trudami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Przyjrzyjmy się tematowi z bliska. Zaczynamy! .

Testament

Spadek pociąga za sobą prawa, jak również obowiązki majątkowe, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na spokrewnione z nim osoby. Otrzymanie spadku w największej liczbie przypadków następuje automatycznie. Niektóre sytuacje wymagają jednak pomocy prawnej.

Rodzaje testamentu

Testament można podzielić na zwykłe oraz szczególne (ustne, podróżne, wojskowe).  Od wielu długich lat najpopularniejsze pozostają wciąż testamenty sporządzone ręcznie. Warto podkreślić, że dokumentem urzędowym jest jedynie testament sporządzony notarialnie. Postępowanie spadkowe odbywa się zgodnie z zapisami zawartymi w testamencie. Spadkodawca może podzielić swój majątek według własnego uznania i preferencji.

Przedmiot testamentu

W testamencie spadkodawca wyraża swoją wolę rozporządzając nieruchomościami oraz ruchomościami, aktywami, obligacjami, lokatami, jak również całym zgromadzonym prywatnym dobytkiem.

Jeśli spadkobiercy są zgodni co do zaistniałego podziału, wówczas sprawy spadkowe bardzo szybko ulegają zakończeniu. Bardzo często jednak powstają konflikty pomiędzy najbliższymi, dotyczące spadku. Wówczas nasze interesy reprezentuje adwokatKancelaria prawna, która specjalizuje się w prawie spadkowym, z całą pewnością z należytą starannością zadba o nasze interesy.

Zachowek

Zachowek to bardzo praktyczne narzędzie prawne. Adwokat bardzo często korzysta z takiej możliwości, w sytuacji, gdy w testamencie spadkodawca nie uwzględnił swoich najbliższych (małżonka, dzieci). Wówczas takim osobom, przysługuje zachowekKancelaria prawna broniąca interesów swoich klientów, jednoznacznie wskazuje, że zachowek to instytucja zabezpieczająca interesy osób pominiętych w testamencie. Jest to zazwyczaj ułamek całkowitej wartości majątku.

Co uzyskamy wykorzystując instytucje zachowku?

Osoba, której przysługuje zachowek, może uzyskać jedynie pieniężną rekompensatę. Nie przysługują takiej osobie żadne dobra w postaci ruchomości bądź nieruchomości.

Spadek a podatki

Spadek nieodłącznie związany jest z koniecznością uiszczenia podatku. Polskie prawo przewiduje jednak szereg ulg. Majątek nabyty przez małżonków, dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma czy macochy nie podlega obowiązkowi opodatkowania. Bez znaczenia pozostaje wartość odziedziczonego mienia. Adwokat przypomina, że ulga nastąpi tylko w momencie, gdy nabycie spadku zostanie zgłoszone do naczelnika urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego.

Więcej na stronie https://dm-adwokaci.pl/przyjecie-spadku-z-dobrodziejstwem-inwentarza-co-to-znaczy/

Zaufaj profesjonalistom

Spadek i dziedziczenie majątku po naszych najbliższych, w związku z wystąpieniem konfliktów rodzinnych potrafi być ogromnym utrudnieniem okresu smutku i żałoby. Profesjonalna kancelaria prawna odciąży nas z problemów, dbając o nasze prawa i obowiązki prawne.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *