Jak przebiega sprawa rozwodowa?

Rozwód to jeden z trzech zgodnych z prawem sposobów na zakończenie małżeństwa. Podjęcie decyzji o złożeniu pozwu jest jednak bardzo trudne i prowadzi do poważnych konsekwencji. W niektórych sytuacjach, szczególnie kiedy nie ma żadnych przesłanek, że uda się uratować związek, rozwód to jedyna szansa na rozpoczęcie nowego życia. Jak zatem przebiega sprawa rozwodowa w sądzie?

Kiedy można otrzymać rozwód?

Rozwód to nic innego, jak sądowne rozwiązanie związku małżeńskiego. Rozwód może być orzeczony, jeśli spełnione są łącznie dwa warunki (art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego): nastąpił zupełny i trały rozpad pożycia małżeńskiego. Pożycie małżeńskie rozpatrywane jest na trzech płaszczyznach: duchowej, fizycznej oraz gospodarczej. Zatem, aby sąd mógł stwierdzić, że doszło do zupełnego rozpadu pożycia, małżonkowie nie powinni utrzymać więzi fizycznej i duchowej. Największy problem zawsze stwarza aspekt gospodarczy, np. kiedy małżonkowie wciąż mieszkają w jednym mieszkaniu. Sąd może również odmówić przyznania rozwodu, jeżeli mogłoby to zaszkodzić wychowaniu dziecka.

Przebieg rozwodu – początek postępowania

Procedura rozwodowa rozpoczyna się skutek wniesienia pozwu. Pozew powinien zawierać także informacje jak oznaczenie sądu, dane osobowe obu stron (lub ich przedstawiciela, którym może być prawnik lub kancelaria), podstawa wniosku oraz dowody argumentujące wniosek, podpis oraz załączniki wymienione w pozwie. Sędzia może zdecydować o rozwodzie bez orzekania o winie, z winy jednego z małżonków lub z winy obu małżonków. Przy składaniu pozwu trzeba określić swoje żądania i dołączyć dokumenty lub inne materiały dowodowe (np. wydruki korespondencji SMS, zdjęcia itd.). Pozew o rozwód powinno się składać do Sądu Okręgowego w ostatnim miejscu zamieszkania małżonków. Opłata od pozwu wynosi 600 zł i potwierdzenie wpłacenia środków na konto banku powinno być złożone razem z pozwem. Co ważne, jeżeli sąd zauważy przesłanki ku utrzymaniu małżeństwa, może zarządzić postępowanie mediacyjne, które może zakończyć się ugodą pomiędzy stronami. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, sąd przystępuje do rozpatrzenia sprawy rozwodowej. Sędzia ocenia, czy ewentualny rozkład pożycia pomiędzy stronami jest zupełny i trwały. Dodatkowo, jeżeli małżonkowie małą małoletnie dzieci, sąd musi zdecydować, z kim będą mieszkać oraz rozpatruje roszczenia alimentacyjne jednej ze stron.

Więcej na stronie https://dm-adwokaci.pl/o-czym-rozstrzyga-sad-w-wyroku-rozwodowym/

Proces rozwodowy – jak wygląda rozprawa w sądzie?

Jeżeli nie doszło do porozumienia, proces rozwodowy zazwyczaj kończy się w sądzie. Na sali zazwyczaj są obecni tylko sędziowie i pełnomocnicy stron (np. adwokat lub radca prawny) i małżonkowie. Proces rozwodowy zaczyna się od zadawania pytać obu stronom. Następnie odbywa się przesłuchanie świadków, podczas którego obie strony mogą zadawać pytania. Następnie przesłuchuje się małżonków, którzy powinni odnieść się do zeznań świadków oraz przedstawić i uargumentować swoje stanowisko. Ostatnim krokiem jest ogłoszenie wyroku, przy którym nie muszą być obecni małżonkowie (w takiej sytuacji trzeba jednak złożyć specjalny wniosek).

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *