Przepisy BHP – dlaczego tak ważne jest ich przestrzeganie?

Przepisy BHP – dlaczego tak ważne jest ich przestrzeganie?

Znajomość przepisów BHP jest niezwykle ważna. Pracownik oraz inne osoby, które przebywają na terenie zakładu pracy, muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo, a także przestrzegać obowiązujących przepisów. Każde niedociągnięcie w tym zakresie może nieść poważne konwencje dla zdrowia i życia. Czym jest wypadek w pracy? Jakie konsekwencje może przynieść nieprzestrzeganie przepisów BHP?

Co to jest wpadek w pracy?

Każde zdarzenie w miejscu pracy, które skutkuje urazem lub śmiercią, a wydarzyło się nagle to wypadek w pracy. Nie ma tu znaczenia, czy czynności wykonywane przez pracownika miały miejsce na wyraźne polecenie przełożonego, czy też nie. Jako wypadek w pracy uznaje się także drogę, którą pokonuje pracownik w drodze do i z pracy oraz okoliczności, jakie miały miejsce w czasie delegacji – pod warunkiem, że pracownik wykonywał w tym czasie czynności związane ze swoimi obowiązkami.

Czym jest asekuracja?

Część czynności wykonywanych w pracy wymaga asekuracji innych osób. Najprostszym przykładem jest tu praca na wysokości np. na drabinie. Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi takiego sprzętu, którego stan techniczny jest zgodny z obowiązującymi przepisami BHP – chodzi tu o m.in. stabilność konstrukcji. Tutaj przepisy dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jasno określają, że prace tego typu powinny odbywać się minimum w dwuosobowych zespołach, po to właśnie by pracownik pracujący na wysokości mógł być asekurowany przez drugiego pracownika. Dlatego ważne jest by pracownik był odpowiednio zabezpieczony np. liną.

Więcej na ten temat dowiesz się ze strony partnera: https://asekuracje.pl/

Brak przestrzegania przepisów – jaka kara?

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów BHP mogą dotyczyć zarówno pracodawcy jak i pracownika. To do pracodawcy należy zapewnienie odpowiednich warunków pracy zatrudnionym. Niestety, lekkomyślne zachowanie pracownika, postępowanie niezgodne z zasadami BHP także może przynieść negatywne konsekwencje. W obu przypadkach – pracodawca, jak i pracownik muszą liczyć się z koniecznością poniesienia kary, to, jaka ona będzie, uzależnione jest od konkretnej sytuacji.

Pracodawca

Niewywiązanie się ze swoich obowiązków, które jasno określa Prawo Pracy, może przynieść pracodawcy negatywny skutek. Może to być kara grzywny, jednak konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze – mogą obejmować nawet pozbawienie wolności do trzech lat. Co więcej, inspektorzy prawa pracy zawsze nakazują wyeliminowanie uchybień, co może wiązać się z koniecznością zaprzestania działalności.

Pracownik

Osoba zatrudniona, która nie przestrzega przepisów BHP, może zostać ukarana. W zależności od sytuacji można tu mówić o upomnieniu,  naganie, czy nawet grzywnie. Pracownik, który doprowadził do narażenia na szwank życia swojego lub współpracowników, w wyniku czego doszło do wypadku w pracy, powinien liczyć się z poważnymi konsekwencjami, w tym z ogromnymi problemami z uzyskaniem odszkodowania.

Jak mówi jedna z najbardziej  podstawowych zasad w prawie – „nieznajomość prawa szkodzi” dlatego warto poznać przynajmniej obowiązki, jakie narzuca nam ustawodawca. W innym razie nie będziemy wiedzieć, czego dotyczą przepisy, których powinniśmy przestrzegać.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *