Rozwód lub separacja – co z opieką nad dziećmi?

Sprawy rozwodowe nie są przyjemne dla obydwu stron postępowania, niezależnie od określenia winy, czy też wnioskowania o rozwód bez orzekania o winie. Trwały rozpad pożycia małżeńskiego oznacza zmianę w życiu rozwodzących się oraz ich potomstwa. Jeżeli małżonkowie, wnioskujący o rozwód posiadają dzieci, sąd wraz z decyzją rozwodową orzeknie o dalszym postepowaniu wobec nich. Dobro małoletnich dzieci jest najważniejszym kryterium, wobec którego orzekane są warunki rozwodu lub separacji.

Dobro dziecka – najważniejsze kryterium przy orzekaniu o rozwodzie lub separacji

Sędzia, kierując się przepisami prawnymi Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, przy wsparciu profesjonalistów, określających stan psycho-fizyczny dziecka, wydaje postanowienie o opiece nad dziećmi. Nie można jednak powiedzieć, że to sędzia decyduje o przyszłości dziecka po rozwodzie w sytuacji, gdy rodzice osiągną porozumienie w tej kwestii. Jeśli sytuacja umożliwia rozsądne podjęcie decyzji w kwestii opieki nad dzieckiem/dziećmi, sąd przychyla się do planu, ustalonego przez rodziców.

Orzeczenie o opiece nad dziećmi, a ograniczenie praw rodzicielskich

W sytuacji, gdy sędzia orzeka o przyznaniu jednemu z rodziców pełni praw i obowiązków rodzicielskich, oznacza to tym samym ograniczenie części tych praw i obowiązków, dotyczących drugiego z rodziców. Sąd, w trakcie postępowania prowadzi działania sprawdzające, wyjaśniające oraz zasięga opinii specjalistów, aby wydać orzeczenie, zgodne z dobrem dziecka. Chęci dziecka nie zawsze stanowią w takich sytuacjach priorytet przy podejmowaniu decyzji. Rodzicowi, któremu sąd ograniczy prawa rodzicielskie, pozbawiając go jednocześnie sprawowania pełni opieki nad dzieckiem/dziećmi, ustala się alimenty oraz szczegółowo zakres, rodzaj i częstotliwość kontaktów z dzieckiem.

Jak w praktyce wygląda ograniczenie opieki nad dziećmi?

Przyznanie opieki nad dziećmi jednemu z rodziców oznacza, że drugie z rodziców po rozwodzie lub w wyniku orzeczenia o separacji będzie musiało zastosować się do wytycznych, dotyczących takich kwestii jak opieka nad dziećmialimenty, czas i miejsce odwiedzin i spotkań. Rodzic będzie mógł, decyzją sądu kontaktować się z dzieckiem bez ograniczeń lub w towarzystwie wyznaczonej osoby. Do kontaktów będzie mogło dochodzić bez ograniczeń, po porozumieniu między rodzicami lub według założeń sędziego.

Czy można powierzyć czasowo stałą opiekę nad dzieckiem rodzicowi, który ma ograniczoną władzę rodzicielską?

Prawa rodzicielskie są ważną kwestią przy ustalaniu czasowej opieki nad dzieckiem. Jeżeli w przypadku losowej sytuacji, uniemożliwiającej czasowo opiekę nad dzieckiem rodzicowi, który pełnię władzy rodzicielskiej posiada decyzją sądu, drugi z rodziców nie będzie formalnie osobą, odpowiednią do przejęcia pełni praw rodzicielskich, chyba że sąd orzeknie inaczej. W przypadku niejasności oraz spraw zawiłych, warto kontaktować się z Radcą PrawnymAdwokaci wyjaśnią wszelkie nieścisłości, a w przypadku konieczności reprezentowania interesu jednego z rodziców w sądzie, wykonają swoje zadania profesjonalnie i skutecznie.

Więcej na ten temat na stronie Kancelarii Prawnej https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-rodzinne/

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *