Czym jest mobbing i jak sobie z nim poradzić?

O mobbingu mówi się głośno i dużo. Nie zawsze jednak osoba nękana, bądź dopuszczająca się mobbingu zdają sobie sprawę z faktycznego stanu rzeczy. Polski Kodeks pracy stanowczo określa, że mobbing jest czynnością niedozwoloną, a pracodawca powinien przeciwdziałać jego występowaniu. Jednakże czym w świetle przepisów jest mobbing? Jak się przed nim chronić i czy można starać się o zadośćuczynienie z pozycji ofiary? Podpowiadamy.

Mobbing może mieć różne oblicza

Art. 94 Kodeksu pracy ustala definicję mobbingu. Według niej za mobbing uznaje się działania i zachowania podejmowane wobec pracownika, opierające się o uporczywe i długotrwałe nękanie, zastraszanie, obniżanie oceny przydatności zawodowej, poniżające, ośmieszające, czy izolujące go z zespołu pracowników. Mobbingiem nie można tym samym nazwać pojedynczego epizodu, a długotrwałe działania ze strony przełożonego lub współpracownika. Skąd wiedzieć, że ma się do czynienia z nękaniem?

Mobbing może objawiać się przemocą słowną. W mowie oprawcy często słychać ironię, czy krytykę. Podważa ona kompetencje ofiary, nie daje jej się wypowiedzieć, na zmianę przygniata ją obowiązkami i zabiera przydzielone zadania. Mobber agresywnie odpowiada na pytania swojej ofiary, straszy ją utratą pracy, albo całkowicie ignoruje. Często w celu ośmieszenia przyznaje zadania zupełnie nieistotne, niekiedy wręcz poniżające.

Co zrobić, gdy jesteś ofiarą mobbingu?

Jeśli zachowanie Twoich współpracowników wobec Ciebie wyczerpuje znamiona mobbingu, wówczas możesz szukać pomocy. Doświadczony adwokat prawa pracy z Wrocławiabądź z innego miasta udzielić Ci może wsparcia w dochodzeniu swoich praw, podpowiadając jakie kroki należy podjąć. W pierwszej kolejności konieczne będzie zebranie dowodów świadczących o nękaniu. Staraj się sumiennie wykonywać powierzane Ci obowiązki, jednocześnie stawiając na dokumentowanie komunikacji z mobberem, wydającym polecenia służbowe. Dąż do kontaktu mailowego, bądź staraj się rozmawiać z nim w obecności świadków. W szczególnych przypadkach możesz nagrać akt nękania. Musisz jednak pamiętać, że dowód w tej postaci nie zawsze przyjmowany jest przez sąd.

Ochrona pracownika ze strony prawa

Jako ofiara mobbingu możesz starać się o zadośćuczynienie szkód oraz skazanie sprawcy. Mówi o tym art. 94 Kodeksu pracy, według którego pracownicy, u których nękanie spowodowało rozstrój zdrowia, bądź było przyczyną rozwiązania stosunku pracy, mogą domagać się wypłaty odszkodowania. Fakt bycia ofiarą mobbingu zgłosić warto Państwowej Inspekcji Pracy oraz adwokatowi, dla którego prawo pracy we Wrocławiu stanowi codzienne zajęcie. Ten wystąpić może w Twoim imieniu do sądu, gdzie wszczęte zostanie postępowanie dotyczące mobbingu. Wobec pracodawcy toczyć się będzie wówczas sprawa, w efekcie której nękanemu wypłacone może zostać odszkodowanie.

Przychylna decyzja sądu może skutkować tym, że ofiara mobbingu uzyska zadośćuczynienie za poniesione w efekcie nękania szkody na zdrowiu. W innym wypadku może zyskać odszkodowanie pieniężne, jeśli mobbing był przyczyną zrezygnowania z zatrudnienia w danym miejscu. Warto zdawać sobie więc sprawę z tego, czym jest nękanie w miejscu pracy, a także jak radzić sobie w przypadku bycia jego ofiarą. Istnieje wiele dróg na dochodzenie do sprawiedliwości.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *