Rozwód z orzekaniem o winie – zalety i wady

Rozwód z orzekaniem o winie – korzyści i wady

W przypadku długotrwałego kryzysu małżeńskiego, w czasie którego małżonkowie nie są w stanie dojść do wzajemnego porozumienia, nieuniknionym rozwiązaniem jest rozwód. Jednym z jego szczególnych typów, jest ten z orzekaniem owinie, stanowiący podstawę zasądzania o alimenty przez jedną ze stron. Czym dokładnie się on charakteryzuje i jakie są jego największe korzyści i wady?

Rozwód – charakterystyka i rodzaje

Zgodnie z prawną definicją, za rozwód uważa się permanentne rozwiązanie obowiązującego związku małżeńskiego przez sąd, na żądanie jednego bądź obojga małżonków. Według art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, fundamentalną przesłanką rozwodu jest trwały i całkowity rozkład małżeństwa, który uniemożliwia jego dalsze funkcjonowanie. Pomimo tego sąd odmawia udzielenia rozwodu w małżeństwie, w którym w wyniku zaistniałej w ten sposób sytuacji ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci.  Co więcej, gdy małżonek winny rozkładowi związku żąda rozwiązania małżeństwa, a druga strona nie wyraża na to zgody, rozwód również nie ma prawa mieć miejsca.

W Rzeczypospolitej wyróżnia się 2 rodzaje rozwodów:

  • bez orzekania o winie (za porozumieniem stron) – małżonkowie zrzekają się jakichkolwiek praw roszczeniowych w stosunku do drugiej strony
  • z orzekaniem o winie – sąd może zasądzić alimenty na korzyść strony poszkodowanej

Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzekaniem o winie jest szczególnym rodzajem rozwiązania małżeństwa, w którym sąd, zgodnie z art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ma obowiązek zadecydować o tym, która ze stron „ponosi winę rozkładu pożycia”. Sam przepis nie jest sprecyzowany co do definicji samej winy, jednak zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi, uważa się za nią naruszenie obowiązków małżeńskich sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i kulturowymi uwarunkowaniami. W celu pewności orzeczenia przez sąd winy danej strony, istotne jest ukazanie związku przyczynowo-skutkowego, prowadzącego ostatecznie do rozkładu pożycia małżeńskiego.

Czytaj więcej https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/adwokat-katowice/

Najczęstsze powody rozwodów z orzekaniem o winie to m.in.:

  • zdrada
  • przemoc domowa
  • nadużywanie alkoholu
  • zatajenie choroby psychicznej
  • brak wsparcia
  • porzucenie

Zalety i wady

W przypadku wniesienia do sądu pozwu o rozwód z orzekaniem o winie, należy ponownie przemyśleć to rozwiązanie, z uwzględnieniem wszelkich korzyści i wad danego sposobu rozwiązania małżeństwa, w czym pomóc może adwokat specjalizujący się w rozwodach. Oczywistą zaletą jest możliwość uzyskania odszkodowania finansowego za straty moralne bądź fizyczne w postaci alimentów. Minusem tego rodzaju rozwodu jest proces, który jest czasochłonny i wymaga znacznie większego poświęcenia od obu ze stron. Należy gruntownie przemyśleć cały proces kryzysu małżeńskiego, aby mieć pewność tego, że w żadnym stopniu nie przyczyniliśmy się na rozkład pożycia małżeńskiego. Nieocenioną pomoc w takiej sytuacji stanowić może adwokat w mieście Katowice, który okaże wsparcie w trudnej sytuacji i wyda opinię w sprawie korzystniejszego rodzaju rozwiązania związku małżeńskiego.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *