Kodeks pracy w 2020 roku – jakie zmiany czekają pracowników i pracodawców?

Miniony rok kalendarzowy przyniósł oczekiwane zmiany w kodeksie pracy. Modyfikacji uległy zasady dotyczące urlopów macierzyńskich, czy odszkodowań z tytułu mobbingu. Wprowadzane udoskonalenia w prawie dotyczyły wszystkich zatrudnionych, bez względu na staż ich pracy. Do nowych przepisów musieli dostosować się także pracodawcy. Sprawdź nowelizacje kodeksu pracy wprowadzone w 2019 roku oraz dowiedz się, co nowego czeka rynek pracy w 2020 roku!

Nacisk na ochronę zatrudnionych

W ostatnich miesiącach w życie weszło kilka regulacji dotyczących ochrony pracowników, do których teraz należy się dostosować. Odtąd w kodeksie pracy zawarto nowe zasady ubiegania się o odszkodowania w przypadku stwierdzenia mobbingu w miejscu pracy. Nie bez echa obeszła się także nowelizacja zapisów w sprawie ochrony danych osobowych.

Odszkodowania za mobbing

Do tej pory pracownik, który padł ofiarą mobbingu mógł ubiegać się o stosowne odszkodowanie dopiero wówczas, gdy jego stosunek z pracodawcą został rozwiązany na skutek tego przykrego zdarzenia. Pod koniec 2019 roku zmieniono ten zapis, pozwalając na dochodzenie swoich roszczeń również w czasie trwania zatrudnienia. Każdy, kto jest ofiarą mobbingu może założyć pracodawcy sprawę w sądzie nawet wtedy, gdy umowa nie została rozwiązana. Sąd ma prawo przyznać ofierze odszkodowanie z tego tytułu.

RODO bez zmian od maja 2019 roku

Gdy zmiany dotyczące RODO dotknęły także prawo pracy Wrocław mierzył się z lekką dezorganizacją, jeśli chodzi o stosunki zakładów pracy z zatrudnionymi. Słynna zmiana przepisów z maja 2019 roku wprowadziła precyzyjne zasady postępowania z danymi osobowymi kandydatów i pracowników firm. Odtąd to nie zakład pracy, a kandydat decyduje o tym, które z osobistych danych przekaże przyszłemu pracodawcy. Większe uprawienia zatrudnionych dotyczą także kontroli przetwarzania ich danych – zakład pracy może to robić tylko po uzyskaniu dobrowolnej zgodny zatrudnionego.

Co z urlopami macierzyńskimi?

Nowe przepisy dotyczyć będą także urlopów macierzyńskich. Jak twierdzi niemal każdy adwokat z Gdańska prawo pracy chronić ma odtąd także dalszych członków rodziny dziecka, którzy sprawują nad nim opiekę. Mówiąc prościej, od 2019 roku nie tylko matka i ojciec będą mogli wziąć urlop macierzyński, lecz prawo to będą mieli także dalsi członkowie rodziny – na przykład babcia, bądź ciocia dziecka. Z przywileju tego będzie można skorzystać jedynie wtedy, gdy matka dziecka nie będzie mogła uzyskać urlopu.

Szybciej wydawane świadectwo pracy

Kodeks pracy wskazywał dotąd, że świadectwo pracy ma być wydawane byłemu pracownikowi „niezwłocznie”. W związku z nowelizacją tego przepisu dokument ma być wydawany sobie odchodzącej z pracy w tym samym dniu, w którym doszło do ustania zatrudnienia. Co więcej, wobec pracodawców uchylających się od spełnienia swojego obowiązku nałożyć można grzywnę w wysokości nawet do 30 tys. zł.

Czego spodziewać się w 2020 roku? Przede wszystkim nowelizacji zapisów dotyczących umów cywilnoprawnych, czy zwiększenia poziomu płacy minimalnej. Rząd zapowiada także pracę nad specjalną propozycją zdalnego zatrudnienia dla rodziców. Można spodziewać się, że do końca roku pojawią się także propozycje nałożenia dodatkowych składek pracowniczych zasilających konta ZUS.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.