Przyjęcie i odrzucenie spadku

 

Otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobiercy powołani do spadku, czy to z testamentu czy z ustawy, mają 6 miesięcy na podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jeżeli nie złożą żadnego oświadczenia w tej kwestii, następuje przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Dlatego chcąc odrzucić spadek musimy złożyć stosowne oświadczenie.

W jaki sposób odrzucić spadek?

Odrzucić spadek można przed sądem albo u notariusza, składając oświadczenie o odrzuceniu spadku. Osoba, która spadek odrzuciła traktowana jest tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku. W przypadku dziedziczenia ustawowego, na jej miejsce wchodzą jej spadkobiercy (np. małżonek lub dzieci). Przy dziedziczeniu testamentowym mamy do czynienia z tzw. przyrostem. Odrzucona część będzie dziedziczona przez pozostałe osoby powołane do dziedziczenia w testamencie. Jeżeli wszyscy spadkobiercy testamentowi odrzucą spadek, w ich miejsce wejdą spadkobiercy ustawowi. Jeżeli jesteśmy powołani do dziedziczenia zarówno z ustawy jak i z testamentu, możemy odrzucić spadek tylko z jednego z tych tytułów albo z obydwu.

Konsekwencje przyjęcia spadku

Przyjęcia spadku można dokonać wprost (bez ograniczenia za długi spadkowe) albo z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wysokości wartości spadku). Po przyjęciu spadku, czy to na skutek złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku czy upływu terminu na złożenie takiego oświadczenia, następuje procedura, której zwieńczeniem jest stwierdzenie nabycia spadku. Takiego stwierdzenia dokonuje sąd spadku. Jest to sąd powszechny, właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli pomiędzy spadkobiercami nie ma sporu i wszyscy spadkobiercy są znani, postępowanie spadkowe może zostać przeprowadzone u notariusza. W takim wypadku notariusz wydaje akt poświadczenia dziedziczenia, który, po zarejestrowaniu w odpowiednim rejestrze, ma taką samą moc jak orzeczenie sądu w przedmiocie nabycia spadku. Rejestracji dokonuje notariusz.

Co zrobić w sprawach spornych?

Jeżeli pomiędzy spadkobiercami nie ma zgody, np. podważają oni ważność testamentu albo krąg spadkobierców, konieczne jest udanie się do sądu i przeprowadzenie całej procedury sądowej. W takim wypadku niezbędna może okazać się pomoc doświadczonego prawnika. Adwokat, który specjalizuje się w sprawach spadkowych pomoże nam przygotować odpowiednie pisma i wnioski oraz zgromadzić potrzebne dowody. Będzie również reprezentować nas w sądzie. Czasami warto udać się do specjalisty, nawet gdy mamy tylko niewielkie wątpliwości. Porady prawne kosztują mniej niż stracony czas na bezowocne poszukiwania rozwiązania naszych problemów.

Postępowanie spadkowe bywa bardzo stresujące. Warto pamiętać o tym co możemy i co powinniśmy zrobić w naszej sprawie. Przede wszystkim, istotne jest dopilnowanie zachowania wszystkich terminów, złożenie odpowiednich pism, dokumentów i oświadczeń. Gdy nie czujemy się pewni w tej materii, poprośmy o pomoc profesjonalnego pełnomocnika.

Dowiedz się więcej na stronie adwokatów: https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.