Czy każdy rozwód potrzebuje adwokata?

Sprawdź, kiedy warto skorzystać z usług specjalisty.

Rozwód to wydarzenie, które zazwyczaj kosztuje nas mnóstwo emocji. Decydując się na proces sądowy powinniśmy mieć świadomość, że po jego zakończeniu zmieni się całe nasze życie. Ta kategoryczna zmiana może nieść za sobą różnego rodzaju konsekwencje. Jak podejść do tego tematu, aby stracić, jak najmniej? Sprawdźmy, kiedy warto udać się do adwokata.

Pozew rozwodowy

Pierwszy krok na trudnej drodze do rozstania

Pozew o rozwód to formalne pismo, z którym należy wystąpić do sądu. Aby został on rozpatrzony przez organ sprawiedliwości, musi spełniać określone kryteria. Poza podstawowymi danymi osobowymi obu stron – imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, musi on zawierać konkretny wniosek. To w nim zaznaczmy, czy chcemy uzyskać orzeczenie o winie, jak zapatrujemy się na podział władzy rodzicielskiej i czy planujemy na rozprawę wezwać świadków. Kolejna część pozwu przeznaczona jest na uzasadnienie naszych żądań. W tym momencie musimy odpowiedzieć na pytanie – dlaczego doszło do rozkładu życia małżeńskiego. Ostatni fragment pozwu powinien zawierać informacje o załącznikach, np. akcie małżeństwa czy aktach urodzenia dzieci. Dodatkowo sąd wymagał będzie od nas dostarczenia informacji na temat wysokości zarobków i miejsca zamieszkania. Należy również wskazać miejsce i daty narodzin dzieci. Od prawidłowo skonstruowanego pozwu będzie zależał przebieg całego procesu sądowego. Warto już w tym momencie skorzystać ze wskazówek prawnika. Zapoznanie się z ofertami w kategorii: Adwokat rozwód Wrocław może nam w tym znacząco pomóc.

Rozprawa

Przebieg procesu sądowego

Wniesieni pozwu rozwodowego będzie kosztowało stronę wnioskującą 600 zł. Sąd w wyjątkowych okolicznościach może tę kwotę pomniejszyć lub całkowicie znieść. Kolejnym krokiem jest ustalenie daty i godziny rozprawy. W tym wypadku o terminie decyduje sąd i w drodze formalnej musi o nim poinformować obie strony sporu. Następnie rozpoczyna się etap zbierania dowodów. Zazwyczaj organ sądowniczy ogranicza się do wysłuchania racji obu małżonków i na podstawie ich relacji podejmuje stosowną decyzję. Jednak przy bardziej skomplikowanych sprawach, gdzie występuje się o orzeczenie o winie, sąd musi zapoznać się z szerszym zasobem dowodowym. W grę wchodzą przede wszystkim zeznania świadków – znajomych, współpracowników lub członków rodziny. Coraz częściej w trakcie rozpraw wykorzystuje się także materiały pochodzące z portali społecznościowych, prywatne wiadomości oraz materiały zebrane przy współpracy z prywatnym detektywem. Szczególnie ważne są procesy rozwodowe, gdzie musi dojść do określenia granic władzy rodzicielskiej. W tym wypadku sędzia musi pochylić się nad sytuacją nieletnich i podjąć decyzję, która nie będzie godziła w ich dobro. Skomplikowane procesy są także wynikiem braku zgody jednej ze stron na przeprowadzenie rozwodu. Najbardziej wymagające sprawy warto powierzyć specjalistom. Prawnicy korzystając z doświadczenia i kruczków prawnych są w stanie sprawnie przeprowadzić nas przez proces sądowy. Właściwe będzie w tym wypadku zapoznanie się z hasłem: adwokat Katowice rozwód, gdzie znajdziemy oferty dostosowane do naszej sytuacji.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.