Jak walczyć z mobbingiem? Czym jest? Kilka porad

Mobbing to zjawisko coraz częściej pojawiające się na ustach pracowników, jak i mediów, które zajmują się szczególnie medialnymi jego przypadkami. Niestety, często zdarza się, że przemoc psychiczna, a nawet fizyczna jest nieakceptowalna i należy zacząć zdecydowanie działać. Jak przeciwstawić się szefowi lub innym pracownikom, którzy nadużywają swojej władzy i krzywdzą innych? Tego dowiecie się zapoznając się z naszym artykułem.

Podstawą progresu jaki poczynił ogół obywateli przez ostatnie lata jest dużo większa świadomość istnienia takiego zjawiska. Choć niektórzy kiedyś nie mieli o tym pojęcia, obecnie stwierdzają, że byli jego ofiarami. Jest to też prostsza sytuacja dla osób dotkniętych nim w dzisiejszych czasach. Choć nadal zdarzają się patowe konflikty, które powodują jedynie problemy zdrowotne atakowanej osoby, ogólnie mogą one liczyć na większe wsparcie bliskich, jak i organów ścigania.

Czym jest mobbing?

Mobbing to w prostszym ujęciu nękania łączące w sobie elementy przemocy psychicznej, wykorzystywania swojej przewagi pod względem stanowiska i wzbudzaniem strachu wśród pracownika lub pracowników. Sama definicja jest również ujęta w Kodeksie Pracy w Art. 94, ust. 2, gdzie padają słowa „długotrwały” i „uporczywy”. Choć ta definicja jak najbardziej jest zgodna z prawdą, to eksperci podejmują dyskusję, odnoszące się do tego, że mobbing wcale nie jest powiązany z czasem. Może on występować rzadko, ale w dalszym ciągu wpływać na pracownika, bo jest zwyczajnym wywieraniem na pracowniku nieodpowiedniej presji, czy często wspominanej przemocy psychicznej. Obecnie pojedyncze przypadki nie mogą być tak nazywane przez prawo, bo mogłoby to prowadzić do nadużyć.

Sygnałem, prowadzącym do uzmysłowienia sobie, że staliśmy się ofiarą, jest przede wszystkim zachowanie przełożonego. Jeśli coraz bardziej jesteśmy przez niego izolowani, odsuwani od ważniejszych zadań, nasze rozmowy z nim są coraz bardziej obce i krępujące, a sami stajemy się celem coraz częstszych, krzywdzących żartów, wtedy możemy czuć się zagrożeni. To zjawisko ma wiele twarzy i nie każda mobbingowana osoba czuje się tak samo. Jednak każde działanie, które w ewidentny sposób uderza w nas personalnie i wpływa na samopoczucie w pracy może być już przykładem mobbingu. Pracownik poprzez długotrwałe tego typu zachowania traci produktywność, pewność siebie i wiarę w swoje możliwości, a w późniejszym czasie może prowadzić do problemów natury psychicznej.

Co zrobić, aby wyjść z tej sytuacji?

Aby zacząć działać w kontekście zapobiegania mobbingu i ukarania osoby, która się nim posługuje należy w pierwszej kolejności podsumować ostatnie kontakty z taką osobą. Jeżeli możemy śmiało sobie powiedzieć, że takie nieprzyjemne sytuacje miały i mają miejsce, wtedy można zacząć działać. Jeśli rozmowa wprost nie zadziała lub boimy się natychmiastowych jej konsekwencji (np. utraty pracy) pozostaje zgłoszenie sprawy do sądu pracy. Pomocny w napisaniu odpowiedniego wniosku i przygotowaniu się do potencjalnej sprawy będzie Krzysztof Śpiewak https://adwokatspiewak.pl/adwokat-walcz/ , prawnik wyspecjalizowany między innymi w prawie pracy, obecny na terenie Wałcza i okolic.

Osobie stosującej mobbing grożą kary grzywny, odebrania uprawnień do wykonywania zawodu, a w najpoważniejszych sytuacjach kary pozbawienia wolności. Zdarza się, że osoba mobbingowana występuje do sądu o odszkodowanie ze względu na poniesione szkody osobiste. Sądy w różny sposób rozpatrują takie sprawy, choć przy obecnym nurcie wspierania osób pokrzywdzonych w taki sposób, korzystne dla ofiar wyroki stają się na szczęście codziennością.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *