Jaki jest koszt rozwodu – wysokość opłat i kto je ponosi

Podjęcie decyzji o rozwodzie to dopiero początek długiej drogi, często jest to droga przez mękę. Należy uwzględnić nie tylko perspektywę dramatyzmu sytuacji, ale również  ogrom formalności, które należy spełnić, czas trwania postępowania rozwodowego i niemałe koszty, które małżonkowie będą zmuszeni ponieść. Nie zawsze z dużymi nakładami finansowymi na ten cel mierzą się oboje małżonkowie. W zależności od sytuacji i rodzaju wnoszonego pozwu koszty mogą rozkładać się rożnie. Zatem ile kosztuje rozwód?

Sposób prowadzenia sprawy

Z przeprowadzeniem postępowania rozwodowego możemy zmierzyć się na dwa sposoby.

Samodzielne poprowadzenie sprawy

Chcą ograniczyć koszty rozwodu, można pokusić się o samodzielne przeprowadzenie formalności rozwodowych, bez pomocy adwokata. Prawo jest tak skonstruowane, że nie nakazuje występowania w sądzie z profesjonalnym (zawodowym) pełnomocnikiem, jakim jest adwokat. Jednak trzeba liczyć się z tym, że załatwiając formalności rozwodowe, należy stosować się do wymogów określonych w przepisach procedury cywilnej. Muszą spełniać wymogi takie, jakie nakładane są na adwokata. Jest to spore wyzwanie i tylko nieliczni są w stanie mu sprostać. Ponadto w zawiłości procedur łatwo można coś przeoczyć, co będzie skutkowało niekorzystnym wyrokiem.

Pomoc adwokata lub radcy prawnego

Jeśli na światło dzienne wychodzi fakt, że współmałżonek już wynajął adwokata lub wchodzą w grę inne przesłanki wskazujące na to, że sprawa będzie skomplikowana i trudna do wygrania samodzielnie — lepiej zatrudnić adwokata. W toku postępowania przejmie on załatwienie wszystkich formalności, napisze pisma, dopilnuje terminów, a także będzie profesjonalnym reprezentantem klienta w sądzie. Koszt zatrudnienia adwokata waha się w zależności od rozległości postępowania, miejsca zamieszkania oraz prestiżu kancelarii i wynosi od kilkuset do nawet 6.000 zł.

Opłaty sądowe w toku postępowania

Koszty opłat sądowych towarzyszących prowadzonemu postępowaniu rozwodowemu są nie do uniknięcia. Już na wstępie przy złożeniu pozwu do sądu należy uiścić opłatę sądową w wysokości 600 zł. W toku postępowania, w zależności od okoliczności mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty wynikające z konieczności wniesienia dodatkowych wniosków związanych z alimentami, podziałem majątku, czy powołania rzeczoznawców.

  • Opinia Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów – 500 zł – 1000 zł
  • Koszt kuratora rodzinnego – 80 zł
  • Koszt podziału majątku – 300 zł (zgodny podział) lub 1000 zł (sporny podział)
  • Zabezpieczenie roszczenia – 40 zł za zabezpieczenie kontaktów z dziećmi i 100 zł za zabezpieczenie alimentów
  • Koszt orzeczenia eksmisji małżonka – 200 zł
  • Mediacje w poradni rodzinnej – 50 zł do 200 zł

Podział kosztów pomiędzy współmałżonków

To, ile kosztuje rozwód, okazuje się po zakończeniu postępowania rozwodowego. O całkowitych kosztach przeprowadzonego rozwodu orzeka Sąd w wyroku rozwodowym. Z reguły wszystkie koszty ponosi strona, która przegrała rozwód, włączając również koszty zastępstwa adwokackiego przeciwnika. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie nie ma strony wygrywającej i przegrywającej, więc koszty dzielone są równo po połowie, a koszty wynajęcia adwokata każda ze stron ponosi w swoim zakresie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *