Zasiłki przyznawane dla dzieci

Według statystyk współczynnik dzietności w Polsce wynosi 1,3, co oznacza, że na jedną kobietę przypada ponad jedno dziecko. Dla porównania jeszcze w 1983 współczynnik ten był cztery razy wyższy. By walczyć ze starzeniem się społeczeństwa rząd zachęca rodziców do posiadania dzieci poprzez przyznawanie im świadczeń pieniężnych. Niektóre z nich przyznawane są jednorazowo, podczas gdy inne przysługują aż do osiągnięcia przez pociechę pełnoletności. Co trzeba zrobić, by otrzymać poszczególne z nich?

Tuż po narodzeniu

Pierwszą możliwością zdobycia gotówki na wychowanie dziecka jest becikowe, czyli pieniądze przysługujące na dziecko zaraz po jego narodzinach. By kwalifikować się do otrzymania świadczenia należy wykazać dochód na osobę nieprzekraczający 1922 zł netto, a także przedstawić zaświadczenie o pozostawaniu pod opieką ginekologa od co najmniej 10 tygodnia ciąży. O becikowe można starać się do 12 miesięcy po narodzinach dziecko, a samo świadczenie to jednorazowa wypłata w wysokości tysiąca złotych.

Dla kogo 500+?

Inną pomocą państwa dla rodzin z dziećmi jest popularne w ostatnich latach świadczenie 500+. Stanowi ono wypłacany co miesiąc zasiłek, który przyznawany jest na każde dziecko w rodzinie, aż do momentu ukończenia przez nie 18 roku życia. Kryterium dochodowe w przypadku 500+ jest bardziej restrykcyjne, ponieważ rodzina musi wykazać przed odpowiednim urzędem, iż jej dochód na osobę nie przekracza 800 zł lub 1200 zł, gdy któreś z dzieci w rodzinie starającej się o świadczenie jest niepełnosprawne.

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.