Diety zagraniczne dla kierowców i innych pracowników

Diety zagraniczne dla kierowców i innych pracowników

Każdy z nas kojarzy fakt istnienia takiego zjawiska jak dieta za wyjazd.

Diety poselskie, diety kierowców, diety pracowników delegowanych, rodzajów dodatkowego wynagrodzenia jest bardzo wiele, jednak warto jest znać kilka faktów na ich temat.

Czy pracownicy samorządowi również podlegają dietom?

Diety pracowników samorządowych również mają miejsce. Oczywiście z racji tego, że artykuł dotyczy diet zagranicznych, mówimy tu o wyjazdach służbowych związanych z wykonywaniem swoich obowiązków lub reprezentowaniem organu samorządowego poza granicami naszego kraju zarówno na konferencjach, jak i chociażby w sytuacji podpisywania umów różnego rodzaju. Wysokość i sposób naliczania diet a także sytuacje, w których to one przysługują określa Minister Pracy i Polityki Społecznej odpowiednim rozporządzeniem. Najnowsze rozporządzenie pochodzi z 2013 roku.

A co z prywatnymi firmami?

Tutaj sytuacja jest jasna, naturalnie należy mieścić się w ramach prawnych, jednakże diety chociażby kierowców są znane powszechnie. Regulamin lub umowa o pracę muszą ustalać diety, które należne są pracownikom delegowanym. Wiele krajów w przypadku delegowania wymaga spełnienia również własnych przepisów dotyczących wynagrodzenia minimalnego i należnych diet stosując kontrole takie jak chociażby francuska płaca minimalna powszechnie nazywana Macron i niemieckie przepisy obligujące wręcz do zgłaszania pracowników delegowanych w odpowiednim urzędzie. Wszystko to powoduje, iż diety zagraniczne a także wynagrodzenie z tytułu pracy jest ściśle ustalone i dodatkowo kontrolowane są praktyczne aspekty realizacji.

2 komentarze

  1. Kiedy byłem radnym sejmiku wojewódzkiego i szefem komisji zdarzyło mi się kilka wyjazdów, to dość skomplikowane wyliczenia, ale dietę otrzymałem.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.