Czy można skrócić okres wypowiedzenia przy umowie na czas nieokreślony?

Umowa na czas nieokreślony to zdaniem wielu osób bezpieczeństwo zatrudnienia i stabilny, pewny dochód. Zwykle jednak bywa, że są plusy i minusy danej sytuacji. W kontekście tym pojawia się pojęcie okresu wypowiedzenia. Dla jednych jest to korzyść, dla innych – mankament. Od czego zależy okres wypowiedzenia przy umowie na czas nieokreślony i czy podlega skróceniu?

Długość okresu wypowiedzenia przy bezterminowej umowie o pracę

Czas trwania okresu wypowiedzenia regulowany jest stosownymi przepisami. Stanowią one, że o długości wypowiedzenia decyduje staż pracy w danej firmie i wynosi od 2 tygodni do trzech miesięcy. Najkrótszy przysługuje pracownikowi, który pracował w firmie do 6 miesięc. Następnie na miesięczne wypowiedzenie liczyć może osoba zatrudniona od pół roku do 3 lat. Natomiast na najdłuższy, 3-miesięczny okres wypowiedzenia, przysługuje pracującym co najmniej 3 lata.

Warunki skrócenia okresu wypowiedzenia

Obecne przepisy uwzględniają możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia. Może się to odbyć przy zwykłym porozumieniu stron lub z powodu decyzji pracodawcy, podyktowanej szczególnymi okolicznościami – np. upadłością firmy. Pierwszy przypadek jest prosty, bo zakłada chęci z obydwu stron. W drugiej sytuacji skrócenie okresu wypowiedzenia może być dla pracownika krzywdzące. Wobec tego ma on prawo ubiegania się o odszkodowanie od pracodawcy. Ten ma obowiązek wypłacić je najpóźniej w ostatnim dniu pracy. W razie zaniedbania musi liczyć się z grzywną do nawet 30 tysięcy złotych.

2 komentarze

  1. Niestety, czasem pracodawca nie chce skrócić okresu wypowiedzenia – zwłaszcza jak pracownik idzie do innej firmy.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.