Tajemnica korespondencji, a dowód w sprawie

Bardzo często zdarza się przy rozwodach, iż małżonkowie wchodzą w posiadanie korespondencji współmałżonka, po to aby wykorzystać ją jako dowód w sprawie. Najczęściej są to maile, sms, korespondencja listowa.

Niestety w prawie polskim wprost nie ustanowiono tzw. zasady owoców zatrutego drzewa, dlatego też wszeklie dowody nawet te zdobyte nielegalnie, mogą zostać użyte w tocznym postępowaniu.

W takiej sytuacji należałoby dowieść, tona przeciwna weszła w posiadanie maili dostępu do poczty poprzez złamanie hasła zostało użyte specjalnie oprogramowanie.

Łamana jest w ten sposób tajemnica korespondencji. Zgodnie z art. 267 § 1 Kodeksu karnego „kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

W takiej sytuacji należy złożyć odrębne zawiadomienie w prokuraturze, niestety mimo  to dowód może zostać uznany przez sąd. Wszystko zależy od sprawy i ważności dowodu.

Należy również pamiętać, iż każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie i nigdy nie należy sugerować się innymi wyrokami, czy też tokiem postępowania innych rozpraw.

Są to na tyle zawiłe sprawy, iż jedynie pomoc prawnika pomoże przy ewentualnych wątpliwościach czy też kolejnych krokach.

3 komentarze

  1. Przy rozwodzie jak to mówią wszystkie chwyty dozwolone, chyba rzadko kto rozchodzi się w porozumieniu.

  2. Mój małżonek zainstalował mi nawet GPS w samochodzie oraz podsłuch w telefonie, po to aby zdobyć dowody przeciwko mnie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.